Vi vill erbjuda våra kunder ett helhetsansvar för produkterna. För oss innebär helhetsansvar:

  • Materialinköp
  • Bearbetning
  • Ytbehandling
  • Montering inkl. inköp av komponenter
  • Specifik packning
  • Lagerhållning och leverans mot plan.

Vi har inte alla processer eller kompetenser i huset men tillsammans med våra leverantörer tillgodoser vi alla önskemål.