Volymproduktion är kanske egentligen inte rätt ord, för det måste inte alls handla om stora volymer utan kan istället handla om något så vagt som “rätt” typ av produkter.

I alla fall så har vi idag tre stycken så kallade FMS-linor i drift samt en produktionscell med dubbelspindliga maskiner. De här enheterna är robotiserade och har integrerad tvätt, borstning, kontrollmätning, montering och täthetsprovning.

I dom kan vi producera detaljer på ett mycket kostnadseffektivt sätt tack vare hög automatisering, hög effektivitet och låg bemanning. Vi vet att vi kan konkurrera med både östeuropa och asien i de här anläggningarna.