Automotive

Inom området Automotive tillverkar vi ett brett utbud av olika delar. Merparten av produkterna är gjutna eller extruderade aluminiumdelar – för att få låg vikt och optimal kostnad. Genom att vara involverad tidigt i produktprocessen kan vi tillverka till bästa möjliga pris.

 

Volymerna för detta segment är delar upp till 1 000 000 st / år.

lightvechile

Kamhus

Cykelhållare

Hållare

Lämlås till
Lätta lastbilar

Oljesump

lightvechile

Optimerad produktion

Automatiserade produktionslinjer och ny teknik är nödvändiga för att producera stora volymer. Här är vi i framkant i våra produktionsanläggningar.

Att skapa mervärde i vårt erbjudande, säkra högvolymsproduktion utan brister och i tid är nycklarna till en lång och framgångsrik relation.

Att hitta kostnadseffektiva lösningar i det vi gör är alltid nödvändigt när vi tillhandahåller krävande kunder. En av nycklarna för att nå optimerad produktion är samarbete. Samarbete innebär att oavsett vilken position du har i företaget kommer vi alltid att sträva efter att stödja våra kunder med den mest fördelaktiga lösningen. Kontinuerligt förbättringsarbete är en annan nyckelfaktor för ömsesidig framgång och detta kan endast uppnås om vi har ett nära samarbete.

Kontakta oss

Björkö Mekaniska (BMA) består av två enheter som ligger i Björköby respektive Eksjö.

Tillsammans erbjuder vi en komplett lösning för era bearbetningsbehov. De resurser som vi inte har i huset kan vi oftast lösa genom vårt nätverk av duktiga leverantörer.