Filosofi

För industrisektorn är maskiner oerhört viktiga – men nyckeln till framgång, är våra medarbetare.

Glad personal ger glada kunder!

När allt kommer omkring, föds inte innovation genom maskiner – den har sitt ursprung i det mänskliga sinnet.

Happy people

Our focus is to make people happy in our organisation, because we think that happiness is key to well-being and creativity. This is the soil in which entrepreneurship grows, and so does our culture – characterized by entrepreneurship, efficiency, and long-term thinking.

We continuously strive to be the most attractive workplace, building on happiness as we grow – it’s always easier for new individuals to join a group of happy people.

– Magnus Biesse
President & CEO, Inducore AB

Ett större ansvar

Vi arbetar genom en decentraliserad organisationsmodell där vi värnar om att bevara självständigheten inom varje affärsverksamhet. Vi tror att beslutsfattandet skall vara så nära som möjligt den operativa verksamheten där både kunskapen och relationen till kunden skapas. Vår decentraliserade styrning ser vi som viktig för att skapa flexibilitet och snabbt kunna agera vid avvikelser och anpassa verksamheten från kundens behov. Vi ser självständigheten som en viktig framgångsfaktor för att kontinuerligt utvecklas och växa med ett minimum av koncernövergripande resurser.

Långsiktig tillväxt och lönsamhet

Vi arbetar ur ett långsiktigt perspektiv genom individuella tillväxt och lönsamhetsmål. Varje affärsverksamhet har det finansiella och operativa ansvaret för sin verksamhet med ansvar för att långsiktigt utveckla strategier och planer för framtiden. Vi har som målsättning att växa långsiktigt både organiskt och genom förvärv. Vi tror på en decentraliserad organisationsmodell där vi utifrån ett koncernperspektiv stödjer varje affärsverksamhet med industriellt kunnande, målstyrning, affärsutveckling och finansiella resurser.

Kontakta oss

Björkö Mekaniska (BMA) består av två enheter som ligger i Björköby respektive Eksjö.

Tillsammans erbjuder vi en komplett lösning för era bearbetningsbehov. De resurser som vi inte har i huset kan vi oftast lösa genom vårt nätverk av duktiga leverantörer.