Kvalitet, Miljö & Hållbarhet

Kvalitet & Miljö har sedan starten varit högprioriterade områden inom företaget

Policy

Företagsledningen för BMA har definierat och dokumenterat företagets policy och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att kvalitetspolicyn är förstådd inom företaget.

Organisationen skall uppfylla kundernas och övriga intressenters behov och krav.

Detta innebär att:

  • Att sätta kundens förväntningar i centrum.
  • Säkerställa att vi förstår kundens behov genom kontinuerlig dialog.
  • Utbilda, informera och organisera så att varje medarbetare har förmågan att göra rätt från början till slut.
  • Prioritera förebyggande underhåll på maskinpark, inventarier och byggnader.
  • Genom att metodiskt och systematiskt arbeta med ständiga förbättringar sträva mot noll fel i alla processer.
  • Leverera rätt produkt i rätt tid.

Miljö

Arbetssätt för kontroll och spårbarhet i produktion är väl inarbetat och vi hanterar idag kunder med höga krav på dokumentation. Produktionspersonal har kompetens och hjälpmedel för att själva kunna kontrollmäta och analysera resultatet.

Björkö Mekaniska AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Detta skall uppnås genom att:

Code of conduct

Vi har dokumenterat våra affärsetiska principer i en gemensam uppförandekod, en dokumentation av värderingar och löften som beskriver våra spelregler, hur vi alla förväntas agerar på ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Kontakta oss

Björkö Mekaniska (BMA) består av två enheter som ligger i Björköby respektive Eksjö.

Tillsammans erbjuder vi en komplett lösning för era bearbetningsbehov. De resurser som vi inte har i huset kan vi oftast lösa genom vårt nätverk av duktiga leverantörer.