Kundcase

Vår filosofi är att genom att ha dedikerade medarbetare i vår organisation och ett nära samarbete med våra kunder, så kommer båda parter dra nytta av den ökade effektiviteten.

Preferred supplier

As one of Saab’s preferred suppliers, Björkö Mekaniska have the opportunity to grow together with one of our most demanding and interesting customers.
A close cooperation in everything we do from prototypes, pre-serial deliveries and serial contracts enable us to have reliable forecasting and support in everything we do.
Björkö Mekaniska have worked together with Saab for over 30 years and that makes us confident that we will work together for more than 30 years to come.
We are very proud of the confidence that Saab has given us when we were appointed Supplier of the year 2018 towards one of their business areas.

quote

Motivation Supplier of the year 2018:

”With the entire product lifecycle in mind, Björkö Mekaniska has showed a pro-active mindset in combination with world class skills to support all relevant disciplines within SAAB such as product development, sourcing and supply.
During 2018 Björkö Mekaniska have showed commitment to the business and independent of request they have delivered high quality products in time, enabling SAAB to success- fully deliver their commitments to the end market”

– Åsa Axelsson, Saab
Director Global Sourcing

Preferred supplier

BMA har ett tätt samarbete med Ljunghäll sedan mitten på 90-talet med fokus på stora volymer av komplexa, pressgjutna artiklar. Främst till Automotive industrin där stora krav ställs på kvalité, leveransprecision och lägsta pris.
Som exempel kan nämnas dual-sourcing mot Volvo Cars där Ljunghäll och BMA producerar delad volym direkt mot motorfabriken i Skövde för att säkerställa supply-chain på effektivaste vis.
För framtiden fokuserar vi på att stärka oss ytterligare gällande kvalitetssäkring i alla led för att minimera kundernas störningar.

quote

”Inom Gnutti koncernen, där Ljunghäll ingår, är våra förväntningar höga på våra underleverantörer främst inom kriterierna kvalitet, logistik, totalkostnad, innovation och engagemang. BMA har under åren visat att man håller hög nivå inom flera av dessa områden samt viljan att utvecklas. Vårt mångåriga partnerskap visar att BMA fortsatt skapar förtroende att vara en av våra strategiska leverantörer där vi tillsammans säkrar added value för våra kunder och ägare.”


– Catrin Loman, Ljunghäll
Purchasing Manager Ljunghäll AB/Regional Purchasing Manager Gnutti Sweden

Kontakta oss

Björkö Mekaniska (BMA) består av två enheter som ligger i Björköby respektive Eksjö.

Tillsammans erbjuder vi en komplett lösning för era bearbetningsbehov. De resurser som vi inte har i huset kan vi oftast lösa genom vårt nätverk av duktiga leverantörer.